top of page
CD Kapağı - Adsız Tasarım Kopyası (7).pn
Nefes Terapisi (Holoterapi)  Atölyeleri

Holoterapi sözcüğü, Yunanca “bütün” anlamına gelen “holos” ve ileri gitmek anlamına gelen “trapein” sözcüklerinin birleşiminden meydana gelir. Bütünlüğe varmak ya da tamamlanmak anlamını içerir. Nefes Terapisi; Dr. Stanislav Grof ve Dr. Christina Grof tarafından çeşitli derinlik psikolojisi araştırmaları, bilinç ve kişi ötesi araştırmalar, spritüel Doğu Felsefesi uygulamalarının birleştirilmesi ile ortaya çıkmıştır.

 

Nefes Terapisi, insanın hayatın tüm yönlerini algılayabilmesi, farkındalık seviyesini üst düzeye çıkarabilmesini sağlayan bir bilinçaltı çalışmasıdır.

Nefes almak ve vermek yaşamla en önemli bağımızdır.  Normal bir insan dakikada 16 – 20 defa nefes alır ve verir.  Araştırmalar sonucu insanların neredeyse % 90’ının toplam nefes alma kapasitelerinin yalnızca % 30’unu kullandığı tespit edilmiştir. Bu sınırlı solunum alışkanlıkları, fiziksel ve duygusal travmalar ile birlikte tıkanmalara neden olduğu bilinmekte ve tespit edilmektedir.

 

Nefes Terapisi ile aşağıda yer alan durumları sonlandırabilirsiniz;

 • Sigara ve her türlü madde bağımlılığı

 • Depresyon ve anksiyete

 • İrade gücünün artırılması

 • Davranış bozuklukları

 • Gebelik sürecinin ve gebelik sorunlarının üstesinden gelme

 • Fiziki ve bedensel birçok sorunun iyileştirilmesi  (Kronik ağrılar vb)

 • Cinsel sorunların çözülmesi

 • Zihinsel ve bedensel kapasitenin artırılması

 • Zihinsel ve bedensel yenileme

 • Korku ve endişelerin yok edilmesi

 • Psikolojik rahatsızlıklar (Depresyon vb)

 • Kişiler arası ilişkilerin düzenlemesi

 • Travma sonrası stresin giderilmesi

 • Hiperkaktivite

 • Özgüven oluşturulması

 • Pozitif bakış açısı kazanma

 • Kalıplardan kurtularak, özgür kalma

 • Uyku bozukluklarının giderilmesi

 • Kronik yorgunluktan kurtulma

 • Horlama

 • Bilinç ve farkındalığın üst düzeye gelmesi

bottom of page