top of page
CD Kapağı - Adsız Tasarım Kopyası (7).pn
Yin & Yang (Dişil & Eril) Enerji ve Üretim Atölyesi

Maskülen (Eril) ve feminen (Dişil) enerjiler hayat tasarımının doğasında bulunmaktadır.

 

5000 senelik bir öğreti olan Zen Felsefesi’ndeki orijinal adı ile “Yin ve Yang” de bir taraf almayı, diğer taraf vermeyi temsil eder. Hayatımıza bir uyum ve ahenk gelmesi için bu iki kutbun nasıl dengelendiğini anlamak gerekir. 

 

Sol beyin diye de tanımlanan Eril Enerji;  sempatik sinir sistemi ile yönetilen eylemlerdir. Adlandırma, matematiksel işlemler, dili kullanma, inceleme, parçayı görme, sistemli analiz etme, disiplin, sınıflandırma, mantık yürütme, sıralama, problemleri parçalayarak çözme, savunma, kavga, yani kendini benlik ve birey olarak algılama ve koruma sol beynin işidir. EGO diyerek kısaca tanımladığımız bütünden ayrı ve özgün varlık olma halimizin baş şefidir sol beyin.

 

Dişil Enerji ise; sağ beyin ile bilgiyi bir bütün olarak ve görsel olarak değerlendirir. Tasvir ve semboller kullanır, resimlere şekillere ve renklere duyarlıdır. Müziğe, vücut diline, dokunmaya tepki verir. Nesnelerle soyut, derin ve duygusal ilişki kurar. Sezgicidir, önsezileri ve hisleri takip eder. Uzaysal ilişkiler kurar ve kullanır, çok boyutludur. Özgün ve üreticidir. Hayaller, yeni tasarımlar, estetik ve şiir onun işidir. Vücudun sol bölümündeki duyusal organları ve vücut hareketlerini kontrol eder. 

 

Özellikle iş hayatında ve kadın-erkek İlişkilerimizin içinde bu iki enerji devreye girdiğinde bilinçaltımızda neler olup bittiğine, bu atölyede göz atacağız. Kendimizi kimin gözlüğünden görüyoruz ve aslında biz olmadığımız nasıl personalar kullanıyoruz? Daha sağlıklı iletişim, daha topraklanmış bir beden enerjisi için, fazla negatifi atmamızı sağlayacak hangi nefes egzersizlerini ve kolay bitkisel terapi uygulamalarını yapabiliriz? Başarı - başarısızlık bilinçaltımızda nasıl kodlanmış durumda? Başarıya ulaşmayı engelleyen temel üç blokaj nedir ve ben hangisine sahibim? Bunu nasıl aşabilirim? vb. gibi sorulara güçlü bir farkındalık yaratarak bu alandaki frekansınızı yükseltmek ve ardından ortaya çıkan blokajları kaldırmak üzere, Nefes Terapisi ile kendi dönüşümünü başlatmak isteyen herkesi davet ediyoruz.

 

Bu Çalışmadaki Pratikler:

 

 • Hayat Çarkı ile Yaşam Kalitesi Analizi

 • Kadın Nedir? Erkek nedir? (Bilinçaltı Kodları Çalışması)

 • Doğru/Gerçek Çalışması (Yargılardan Özgürleşme) 

 • Şiddetsiz İletişim Dili 

 • Takdir Alma - Takdir Etme Çalışması

 • Bütünleyici Nefes Terapi


 

Yin & Yang Enerji Dengeleme Çalışması ile Kazanımlar:

 

 • Benlik duygusu yapılandırılır, biz olarak hareket etmenin sağlıklı neşesi artar.  Empati becerisi artar.

 • Kişilerin kendileri ve ekip arkadaşları ile şiddetsiz bir iletişim tarzına geçmeleri sağlanır. Duygusal gözlem ve yönetim becerisi artar.

 • Bedene antioksidan etki sağlanır.

 • Aşırı zihin hareketi (susmayan zihin) ya da atalet hissi dengelenir.

 • Gözlem ile Yargı arasındaki fark uygulamalı olarak öğrenilir ve diyaloglarda çatışma ortadan kalkarı. Memnuniyet duygusu kazanılır.

 • Cinsiyet ayrımı olmaksızın, bireyin kendiyle ve ekip arkadaşlarıyla daha nötr ve yaratıcı bir iletişim kurması sağlanır. 

 • Takdir etme ve takdir alma becerisi artar. 

 • Hayata bir bütün olarak kuş bakışı bakabilme yeteneği zenginleşir. Henüz fakında olunmayan nerelerde fazladan enerji harcanıyor tespit edebilir ve dengelenir.

 • Öz şefkat artar, hayatının her alanında kendinden en yüksek verimi almaya başlar.

bottom of page