top of page
Deneyim Bütünleme ve Devamlılık - Atölye
deneyim bütünleme devamlılık 12-13 nisan

Doğumumuzdan itibaren ilk 7 sene içinde, duygusal gelişimimiz ve deneyimsel kararlarımız şekillenir. Bu dönemden sonra eğer bütünlenmemiş, yarım kalmış ve/veya travmatize olmuşsak, ilerleyen dönemlerimizde devamlı olarak bu deneyimleri bütünlememiz için benzer hikayelere doğru çekiliriz.

 

Bu hikayelerin içinde neler oluyor da, halk dilinde elim kolum/basiretim bağlandı diye adlandırdığımız kilitlenmeler yaşıyoruz? Nasıl oluyor da hiç benzemek istemediğimiz insanlara, özellikle de ebeveynlerimize dönüştüğümüzü fark ediyoruz? Neden bir olaya/kişiye takıntı yaparız? Aslında bunun kaynak kodu nedir? Enerjitik alanda bu nasıl aşılır? Kendime ve çevreme nasıl daha faydalı ve bereketli olabilirim? vb. gibi sorulara güçlü bir farkındalık yaratarak bu alandaki frekansınızı yükseltmek ve ardından ortaya çıkan blokajları kaldırmak üzere Nefes Terapisi ile kendi dönüşümünü başlatmak isteyen herkesi davet ediyoruz.

 

Seminer, atölye çalışmaları ve nefes seansı olmak üzere bu atölyenin toplam süresi 5 saattir.

 

Bu Çalışmadaki Pratikler:

 

 • Deneyim Bütünleme çalışması

 • 12 Duygusal İhtiyaç çalışması 

 • Tohum Toprak çalışması

 • Resim Terapi ile Devamlılık çalışması

 • Takdir etme/ Takdir alma çalışması

 • Bütünleyici Nefes Terapi

 

 Deneyim Bütünleme ve Devamlılık Çalışması ile Kazanımlar:

 

 • Duygusal ihtiyaçların kolayca tespit edilmesi öğrenilir. Bu beceri sayesinde olası bir iletişim çatışması önceden sönümlenir.

 • Bir ekip çalışmasında, üreten, işin bitmesini bekleyen ve üretimi onay almayan olmak ile ilgili süreçlerdeki strese karşı tolerans kazanılır.

 • İşler istendiği gibi gitmediği anlarda yükselen “kontrol edilemeyecek şeyleri kontrol etmeye çalışma” eğiliminin sebep olduğu gerginlik azalır.

 • Elde olmayana değil, mevcut olana bakma ve yol alma refleksinin önündeki blokajlar giderilir. Olası takıntı ve obsesyonlarla başa çıkma gücü kazanılır. 

 • İç ve dışa yönelik motivasyon, teşvik ve takdirin önemi hakkında farkındalık sağlanır. Pratiklerle bu farkındalık içselleştirilir.

bottom of page